O nama


Osnovna delatnost Štamparije Studio-3D je izrada knjiga, brošura, publikacija, časopisa, novina, kataloga i drugih grafičkih materijala i usluga u skladu sa zahtevima korisnika. Štamparija zapošljava sedamnaest osoba, od čega je njih petnaestoro zaposleno u primremi, štampi i grafičkoj doradi, a dvoje u administraciji. Štamparija Studio-3D je specijalizovana za visokokvalitetne proizvode u kojima je presudna veština izrade, koji se izrađuju u malim serijama i kod kojih su rokovi izrade kratki. Lokacija u samom centru grada omogućava brzo reagovanje i isporuku na zahtev korisnika u kratkom roku. Tokom prethodnih petnaest godina uspešnog poslovanja, Štamparija Studio-3D je sarađivala sa velikim brojem uspešnih kompanija, od kojih su najvažniji Natronka, Općina Maglaj, GMT i mnogi drugi.

Proizvodnja


Offset štampa 21%
Digitalna štampa 31%
Sito štampa 23%
Štampa velikog formata 10%
Izrada reklama 9%
Izrada pečata 4%

Misija, vizija i politika kvaliteta


Misija - Štamparija Studio-3D danas predstavlja malu modernu štampariju, koja se suočava sa izazovima tržišta. Postojimo da bi zadovoljili tržište sa malim obimom grafičkih proizvoda, kvalitetom usluga i kratkim rokovima isporuke.

Vizija - Za pet godina naša vizija je da budemo među vodećim malim preduzećima na tržištu štampe grafičkih proizvoda malim tiražom čime ćemo obuhvatiti veoma široku lepezu štampanog materijala visokog kvaliteta, kratkih rokova isporuke, po pristupačnim cenama, a sve ćemo to postići nabavkom nove opreme, visoke tehnologije i proširivanjem poslovno proizvodnog prostora.

Politika kvaliteta - Politika kvaliteta Štamparije Studio 3D usmerena je prvenstveno na sticanju poverenja kupaca ali i ostalih zainteresovanih strana, što se postiže ispunjenjem njihovih zahteva, potreba i očekivanja kroz sledeće principe: 

  • - stalno zadovoljenje zahteva tržišta i očekivanja naših kupaca
  • - povećanje profita kroz povećanje nivoa kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova poslovanja
  • - preispitivanje ostvarenog kvaliteta, utvrđivanje i sprovođenje korektivnih i preventivnih mera u cilju poboljšanja kvaliteta Našim zaposlenima saopštavamo:
  • - da stalno moraju da se obučavaju
  • - da blagovremeno i adekvatno planiraju sve aktivnosti
  • - da zadovolje zakone i propise
  • - da uspostavljaju korektne odnose sa strankama
  • - da ne zagađuju životnu sredinu Kako bi kupce i korisnike naših proizvoda uverili u sposobnost štamparije da potpuno ispuni njihova očekivanja, preduzimamo sve potreben aktivnosti da isporučeni proizvod u potpunosti zadovolji zahteve, potrebe ili očekivanja kupca, kao i zahteve u pogledu kvaliteta.Istovremeno uspostavljamo čvrstu poslovnu saradnju sa našim dobavljačima zasnovanu na profesionalnom odnosu i uz obostranu korist i zadovoljstvo.